รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุกัญญา ทำมาก้อม (แต้ว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
อีเมล์ : Taewster13@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรุงไทยแอกซ่า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 355/17-18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.พ. 2561,12:24 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.109.70


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล