กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรำพึง สอนสุภี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศศิธร คำมณีจันทร์
ครู คศ.3

นายชวนากร ไชยวงษ์
ครู คศ.3