ติดต่อเรา
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
234 หมู่ 6 บ้านสาวะถี   ตำบลสาวะถี  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043448380 เบอร์โทรสาร 043448381


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน