รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 6 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา ศรีนะ (แอม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทยาลัยขอนแก่น 123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เบอร์มือถือ : 094-3894817
อีเมล์ : saransr@kku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาพร กรรัตน์ (จอย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 32 ม.11 บ.โนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0998983100
อีเมล์ : Chanaporn.Gonrat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชรพล เชื้อสาวะถี (ต้า)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 281 หมู่ที่ 6 บ.สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0881066341
อีเมล์ : tar.watchara10@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรางค์รัตน์ โพธิ์ชัย (เกมส์)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : 254 ม.21 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0854528610
อีเมล์ : bungbi44141@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรัญทิพย์ เผ่าบ้านฝาง (อรัญโชติ) (อ้อม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 14 ม.1 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
เบอร์มือถือ : 0836602402
อีเมล์ : port-pad@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวลี จันทร์ดง (ออย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 154 ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
เบอร์มือถือ : 0822330458
อีเมล์ : bebear95@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม