รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 19 คน
ชื่อ-นามสกุล : เอกพล โค้งอาภาส (ป๊อป)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 144 ม.8 บ้านสาวะถี ต.สาวะถี
เบอร์มือถือ : 0631453353
อีเมล์ : popasd_zax01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ โพธิ์ตึ (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 37
ที่อยู่ : บ้านโนนกู่
เบอร์มือถือ : 083-562-2476
อีเมล์ : big.surachet@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิภาดา แสงศรีเรือง (ปลา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 100 หมู่ 8 บ.สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0613417372
อีเมล์ : 2534 @ gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ ภูผาเผย (มด)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 333 ม.8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0981012820
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลิขิต แสนราษฎร์ (ต๊ะ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : 127 ม.8 บ.สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0850032435
อีเมล์ : l.saenraj007@gmail. com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุกัญญา ทำมาก้อม (แต้ว)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : 117 ม.24 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000
เบอร์มือถือ : 0804069077
อีเมล์ : Taewster13@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ กองศรี (หรั่ง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 3 หมู่13 บ้านเพี้ยฟาน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 080-3452386
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรา เอติรัตน์ (แพท)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 152 ม.4 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 087-3902540
อีเมล์ : paty_1933@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐ์ธัญศา ศิริโนนรัง (แอน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 2533
ที่อยู่ : 41 ม.12 ต.สาวะถี อ.เมือง 40000
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Natthansa9870@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมัยพร กวนชัยภูมิ (น้ำ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 207 หมู่11 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์มือถือ : 0874285235
อีเมล์ : nam_3_9@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิตรกร ไมล์โพธิ์ (โอ๊ก)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : หมู่5 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0955931371
อีเมล์ : maito_1990oak@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อ้อยทิพย์ อรัญถิตย์ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
ที่อยู่ : 122 ม7 บ.สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0874381190
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม