รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ กองศรี (หรั่ง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 33
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คำเพียงสตูดโอ
ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3 หมู่13 บ้านเพี้ยฟาน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.พ. 2561,12:10 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.176.49


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล