เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

โดย  คุณครูนิตติยา  ใสหนองเป็ด    

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1616 ครั้ง