ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและอก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลสาวะถี ณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,10:24   อ่าน 34 ครั้ง