ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2565  ของเทศบาลตำบลสาวะถี   ณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,10:10   อ่าน 37 ครั้ง