ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ นำโดย นายโชคชัย ชุมแวงวาปี พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน      จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยการฟังเทศน์ เวียนเทียน และถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและ    วัฒนธรรมไทย  ณ วัดไชยศรีและวัดโพธิ์ชัย บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,10:30   อ่าน 447 ครั้ง