ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
นำโดย นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์สร้างความ
ข้าใจเกี่ยวกับ
โทษภัยของ
ยาเสพติด  จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงออกของนักเรียน

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:42   อ่าน 366 ครั้ง