ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
ในศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา่ 08.40 น.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ทางภาษาไทยและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:38   อ่าน 378 ครั้ง