ภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น   ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยจุดจัการจังหวัดขอนแก่น  ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น.                  ณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,09:08   อ่าน 70 ครั้ง