ภาพกิจกรรม
รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-stie ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 น. โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอน
แบบon-stie ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 นำโดย
ศน. คเชนทร์ กองพิลา            สพม.ขอนแก่น
ศน. จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร  สพม.ขอนแก่น
ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์         สพม.ขอนแก่น
และนางปิยะนุช แก้วมะ  ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น
 
 
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564,10:13   อ่าน 122 ครั้ง