ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นายโชคชัย  ชุมแววาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ และนายเฉลิมพล  จันดา               
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เข็มแรก จำนวน 3 รอบดังนี้
รอบที่  1 วันที่  7 ตุลาคม  2564  ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รอบที่  2 วันที่  19 ตุลาคม 2564 
ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE
รอบที่  3 วันที่  25 ตุลาคม 2564 ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE
รวมนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ของนักเรียนทั้งหมด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,10:07   อ่าน 87 ครั้ง