ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ได้มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม
หรือพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2564,10:48   อ่าน 89 ครั้ง