ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ เข้ามาจัดกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,14:44   อ่าน 36 ครั้ง