ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .ระดับ 2 ดาว
     ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา   ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .ระดับ  2 ดาว  
    นำโดย นางปิยะดา รุณธาตุ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และ 
  นางสาวยุวะภา ราวี   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
       เข้าประเมิน นิเทศ  ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:11   อ่าน 49 ครั้ง