ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 4 -7  สิงหาคม 2563   นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี     ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ซึ่งมีกําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เรื่องการจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:09   อ่าน 56 ครั้ง