ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2561 ในวันที่ 16 ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,11:23   อ่าน 116 ครั้ง