ภาพกิจกรรม
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2561  รหว่างวันที่ 22-23  พฤศจิกายน  2561 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  มีสุขอนามัยที่ดี  มีสุนทรียภาพงานด้านกีฬา 
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,21:49   อ่าน 528 ครั้ง