ภาพกิจกรรม
งานอุโบสถสังฆกรรมที่วัดโพธิ์ชัย
ตัวแทนคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ร่วมงานงานอุโบสถสังฆกรรมที่วัดโพธิ์ชัย  ที่วัดไชยศรี  ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น   ในเดือนกันยายน  2561  โดยเป็นพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ เช่น. อุโบสถ หรือ โบสถ์ พุทธศาสนสถานที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรม
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,15:51   อ่าน 195 ครั้ง