ภาพกิจกรรม
การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกฝักอินทรีย์ในระบบโรงเรียนคัดเลือกแสง
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกฝักอินทรีย์ในระบบโรงเรียนคัดเลือกแสง  ที่เทศบาลตำบลสาวะถี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกฝักอินทรีย์ในระบบโรงเรียนคัดเลือกแสง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,14:57   อ่าน 132 ครั้ง