ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูและนักเรียนโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในวันที่ 2  กันยายน  2561  ณ  วัดไชยศรี  ต.สาวะถี  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,14:33   อ่าน 314 ครั้ง