ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การสอนแบบ PLC
คณะครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ทุกท่าน  เตรียมพร้อมรับการนิเทศฯ ชั้นเรียน  และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการดำเนินงานชุมชนการเรียน PLC -KKSEC 25  Model  ในวันที่  30  มกราคม   2561  เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,00:52   อ่าน 797 ครั้ง