ภาพกิจกรรม
การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนฯ
คณะครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ทุกท่าน  ร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ในวันเสาร์ที่ 27  มกราคม  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,00:11   อ่าน 165 ครั้ง