ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน
คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และบุคลากรโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในสถานศึกษา  พร้อมทั้งอาหารเช้าในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม  2560  เพื่อต้อนรับคณะครู  นักเรียน จากโรงเรียนประทุมราช จังหวัดอำนาจเจริญ,โรงเรียนบึงโน จังหวัดสกลนคร  ,โรงเรียนอุบลสามัคคี  จังหวัดบุรัรัมย์,โรงเรียนนายายภัค  จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการขอใช้สถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  ที่จังหวัดขอนแก่น
  
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,14:38   อ่าน 182 ครั้ง