ภาพกิจกรรม
เลี้ยงส่งคุณครูภารดี สงวนศิลป์
บรรยกาศการเลีี้ยงส่งคุณครูภารดี  สงวนศิลป์  ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ในวันที่  8  ธันวาคม   2560  ณ  ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,13:17   อ่าน 1509 ครั้ง