ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  ในวันที่ 1  ธันวาคม  2560  ณ  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จ.ขอนแก่น
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,11:27   อ่าน 577 ครั้ง