ภาพกิจกรรม
ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC
คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC  ประจำภาคเรียนทีี่ 2  ปีการศึกษา  2560
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,23:03   อ่าน 147 ครั้ง