ผู้บริหาร

นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2014
ปรับปรุง 16/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 813133
Page Views 1082443
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
2 โรงเรียนชนบทศึกษา ชนบท ชนบท 043-286208
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 043 - 312962
4 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043-210263
5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก น้ำพอง น้ำพอง
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450886
7 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สะอาด น้ำพอง 043306472
8 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง น้ำพอง
9 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043272541
10 โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า พล 043-418240
11 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัญจาคีรี 043210128
12 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี -
13 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
14 โรงเรียนไตรคามวิทยา ดงเค็ง หนองสองห้อง
15 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง 043-491131
16 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ
17 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 043210804
18 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043346404
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 043210260
21 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4342-3069
22 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
23 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ศิลา เมืองขอนแก่น 0856969442
24 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น 043448380
25 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมืองขอนแก่น 043-283015
26 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278084
27 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ แวงใหญ่ 0-4349-6055
28 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
29 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060